DeQuervain Hastalığı (de Quervain Tiroiditi)

Subakut tiroidit veya viral tiroiditte denilmektedir. Virüslerin yaptığı bir tiroidittir. Virüsler normal mikroskopla görülemeyen mikroplardır. Virüslerin sebep olduğu bir çok hastalık bilmekteyiz: Grip, uçuk, bulaşıcı sarılık, kızamık, kabakulak ve daha bir çokları gibi. DeQuervain tiroiditi de bunlara benzer bir viral infeksiyondur. Ancak pek nadir örnekler dışında genelde bulaşıcı değildir. En sık sebep kabakulak virüsüdür. Ancak diğer bazı virüslerde sebep olabillir.

Hastalığın özelliği boyun ön alt bölgesinde tek taraflı veya iki taraflı çok şiddetli ağrıdır. Ağrı genelde birden başlar. Şiddeti, şiddetli diş ağrısı gibidir. Göğse ve çene köküne de vurur. Ağrı kesicilerle bile yeterince hafiflemez. Hastalığın erken dönemlerinde hastalar çarpıntıdan şikayet edebilirler.

Genelde ağır bir gripte gördüğü gibi halsizlik, bitkinlik ve iştahsızlı vardır. Genelde 37-38 C arasında hafif bir ateş olabilir.

Muayene eden doktor ağrı sebebiyle DeQuervain hastalığından kolayca şüphe eder. Muayenede guvatrı çok sert ve çok ağrılı bulması tanıyı destekleyecektir. Laboratuvar tetkiki olarak sedimentasyon ve sintigrafi istiyecektir.

Sedimentasyon genlde 100 mm/saate yakın hatta onu aşabilir. Sintigrafide tiroid görüntüsü alınamaz. FT3, FT4, TSH ölçümleri hastalığı erken dönemlirinde çok hafif bir zehirli guvatrı (tirotoksikoz), 1 aydan daha geç dönemlerinde de hafif bir tiroid yetmezliğini düşündürür.

Hastalık 2.5-3 ayda düzelir. Ancak tiroid bezindeki tam düzelme 6 aydan daha geç olabilir. %10 kadar hastada hafif bir tiroid yetmezliği kalıcı (sekel) olabilir.

Tedavi hastalığın şiddetine göre planlanır.

Ağrının çok şiddettli olmadığı, halsizilik ve iştahsızlığın ağırlıklı olmadığı, ateşin belirgin olmadığı hastalarda ağrı kesiciler (aspirin dahil) veya antiromatizmal (kortizon olmayan) ilaçlarla tedavi edilir. Bunları 1-1.5 kullanılmasıyla hasta rahatlar. Doğal olarak bütün virüs hastalıklarında olduğu gibi bunların virüsleri yok edici etkisi yoktur. Sadece viral hastalık kendiliğinden düzelinceye kadar hastayı rahatlatacaktır, aynen gripal bir hastalıkta grip ilaçları kullanımı gibi. Hastalığı temelde vücut yenecektir.

Ağrı çok şiddetli ise, ateş belirginse, iştahsızlık belirginse, halsizlik ve bitkinlik çok belirginse, kortizon (veya ayni guruptan benzerleri) ilaçlarla tedaviye alınır. Azalan dozlarda 1,5 ay kadar kullanılır, sonra ilaç kesilir. Kortizon kullanan hastalarda 1-2 gün içinde hastaların hemen tüm şikayetleri kaybolur. Ancak bu hastalığın geçtiği anlamında alınmamalıdır. Hastalık arka planda devam etmektedir, iyilik sadece kortizonun maskelemesine bağlıdır. Tedavi kesimi sonrası her üç hastadan birinde hastalığın tekrarlaması olabilir. Tekrarlar genelde daha hafif olacağı için ağrı kesiciler (aspirin dahil) veya antiromatizmal (kortizon olmayan) ilaçlar ile tedavi edilebilir.

Tüm viral hastalıklarda olduğu gibi hastalığın yenilmesinde vücut direnci bunda da önemlidir. Hastalık seyrinde aşırı yorgunluktan kaçınma, spor yapıyor ise bir süre ara verme. Yeterli beslenme. Vitaminler yararlı olacaktır.

Hastalık düzelsede hasta doktorunun periyodik takibine girmelidir.

Guvatr olan veya ilaç, radyoiyot veya cerrahi guvatr tedavisi olan herkez en az yılda bir defa bu konuyla ilgili olan doktoruna gitmelidir.

İletişim Numarası: 0531 581 27 79

designed by gunerkan 2011 izmir