Ağrısız Tiroidit, Sessiz Tiroidit

Geçici bir tiroidittir. Sebebi çok açık değildir. Henüz belirlenemeyen virütik bir infeksiyonun tiroide yönelik bağışıklık maddelerini (antikorları) uyarabildiği, bunun sonucu ağrısız tiroiditin oluşabildiği öngörülmektedir.

Bazı infeksiyonlardan sonra bağışıklık bezi tiroide yönelik uyarılabilir. Mikropların, örneğin virüslerinin bazı molekülleri (bölümleri), tiroid bezindeki bazı moleküllere (bölümlere) benzeyebilir. Bağışıklık sistemi virüsün bu molekülüne karşı bağışıklık maddesi (antikor) ürettiğinde, benzerlik sebebiyle tiroidi de etkileyecektir. Ve tiroidde bir iltihap oluşacaktır. Bu iltihap, painless (ağrısız) veya silent (sessiz) tiroidit olarak isimlendirilmektedir.

Hastalar zehirli guvatr veya tiroid bezi yetmezliği belirtileriyle dikkati çeker ve doktora başvururlar.

Zehirli guvatr olarak başvuru

En sık zehirli guvatr sebebiyle başvuru olmaktadır. Hastada çarpıntı, terleme, sinirlilik, sıcağa tahammülsüzülük, halsizilik, bazen de zayıflama gibi şikayetler doktora gitme sebebidir. Doktorun laboratuvar tetkiklerinde FT3 ve FT4 normalden yüksek, buna karşın TSH ise normalden düşük bulunacaktır. Tiroidit düşünülen hastalarda tiroide kaşı antikorlar istenilir. Bunlar anti-tiroglobulin (anti-T) ve anti- tiroid perksidaz (anti-TPO) antikorlardır. Bu antikorlar bu hastalıkta genelde belirgin şekilde yüksek bulunur. Yüksek bulunmaları hastalığın varlığını doğrulayacaktır. Bunula beraber yeterince yüksek bulunmamaları ve hatta hiç yüksek olmamaları hastalığı redettirmeyecektir. Sintigrafide tiroid iltihabını düşündürecek şekilde düşük kalitede bir özellik saptanır. Zehirli guvatr ile başvuran hastalar tedavi yanı sıra yıllarca takip edilmelidir. Bir süre sonra bunlarda tiroid yetmezliği gelişebilecektir. Zehirli guvatr olarak başlayan hastalarda beta-bloker dediğimiz ilaçlar verilir, hastayı rahatlatır. Pek nadiren kortikosteroid (kortizon tedavisi) gerekebilir.

Tiroid yetersizliği ile başvuru

Bazı hastalar doktora başvurduğunda tiroid yetmezliği (hipotiroidi) bulunabilir. Esasen zehirli guvatr olarak başlayan hastalarda ikinci evre tiroid yetmezliğidir. Tiroid yetmezliği ile başlangıçta hastalar tesadüfen her hangi bir laboratuvar tetkikinde FT4'ün düşük ve/veya TSH'nin yüksek olmasıyla doktora yönlendirilirler. Bazıları ise kilo alma, halsizlik, uykuya meyil, saç dökülmesi, performans düşüklüğü gibi şikayetler doktora başvurdurtur. Bu şikayetlerle gelen hastalarda tetkikte FT4 düşük ve TSH nin yüksek bulunması tiroid yetmezliğini ortaya koyacaktır. Tiroid yetmezliği tanısı konulan hastalara tiroid hormonu (L-T4) verilir. Hastaya göre dozu ayarlanır. İlaç 1-2 yıl kullanılır. Sonra kesilir. İlaç kesildikten sonra 8-12 hafta sonra TSH ölçülür, yükselir ve normal değeri aşarsa, ilaç yani L-T4 tekrar başlanır, kontrollu olarak ömür boyu devam edilir.

Yükselmiş olan antikor değerleride 1-2 sene içinde anlamlı olarak düşer veya negatif olur. Negatif olmamışsa başka bir tiroid iltihabı olasılığı (Hashimoto hastalığı) akla gelebilmelidir.

Guvatr olan veya ilaç, radyoiyot veya cerrahi guvatr tedavisi olan herkez en az yılda bir defa bu konuyla ilgili olan doktoruna gitmelidir.

İletişim Numarası: 0531 581 27 79

designed by gunerkan 2011 izmir